about
Global
Housing

Global Housing your world, your home

 • Wat mag een huurbemiddelingsbureau volgens de ACM niet?

  Op grond van de huidige wetgeving mag een huurbemiddelingsbureau voor zowel verhuurder als de consument-huurder bemiddelingswerkzaamheden verrichten bij de verhuur van een zelfstandige woonruimte, maar mag hij in dat geval geen bemiddelingskosten in rekening brengen bij de consument-huurder. Het bemiddelingsbureau kan de bemiddelingskosten in dat geval alleen in rekening brengen bij de verhuurder. Van bemiddeling voor zowel huurder als verhuurder is sprake als het huurbemiddelingsbureau bijvoorbeeld ten behoeve van de verhuurder de zelfstandige woning van de verhuurder op zijn (of een andere) website plaatst of presenteert in zijn winkel, met het doel een huurovereenkomst te sluiten en daarop gerichte werkzaamheden voor zowel verhuurder als huurder verricht.

 • Bemiddeling bij huurovereenkomsten?

   

  Global Housing B.V. vindt het belangrijk u te informeren over de discussie die speelt ten aanzien van de bemiddeling bij de totstandkoming van huurovereenkomsten.

   

  De Hoge Raad over deze discussie op 16 oktober 2015 uitspraak gedaan, en heeft het navolgende vermeld:

   

  • De overeenkomst, al dan niet op schrift, waarbij een verhuurder met een huurbemiddelaar is overeengekomen dat deze verhuurder om niet, op een website van de huurbemiddelaar, de woonruimte die deze verhuurder wenst te verhuren, vrijblijvend mag plaatsen en dat na plaatsing op deze website voor een ieder kenbaar is dat deze woonruimte te huur is, heeft in beginsel te gelden als een bemiddelingsovereenkomst tussen de verhuurder en de huurbemiddelaar.
    
  • Het maakt voor de beantwoording onder (a) geen verschil of de huurbemiddelaar zelf actief de verhuurder benadert met het verzoek of hij woonruimte te huur heeft die de huurbemiddelaar op zijn website wil plaatsen, of dat de verhuurder aan de huurbemiddelaar meldt dat de woonruimte op de website van de huurbemiddelaar kan worden geplaatst. Hetgeen hiervoor onder (a)-(b) is beslist, is anders indien de beheerder van de website stelt, en bij gemotiveerde betwisting bewijst, dat de website alleen als ‘elektronisch prikbord’ functioneert, dat wil zeggen dat de beheerder daarvan niet de aspirant-verhuurder en -huurder van elkaar afschermt en het hun dus niet onmogelijk maakt dat zij rechtstreeks en zonder zijn tussenkomst met elkaar in contact treden om over de totstandkoming van een huurovereenkomst te onderhandelen.
    
  • Uit hetgeen hiervoor is vermeld volgt dat het voor de beantwoording onder (a) verschil maakt of de huurbemiddelaar in de advertentie van de woonruimte (website) vermeldt dat de potentiële huurder contact dient op te nemen met de verhuurder, mits diens contactgegevens in de advertentie zijn vermeld.

   

   

  Kort gezegd komt het standpunt van de Hoge Raad erop neer dat:

   

  1. indien een bemiddelaar foto’s op de website presenteert van de verhuurder ongeacht of daarvoor loon wordt ontvangen en ongeacht of daarvoor een overeenkomst is getekend, sprake is van een overeenkomst tussen verhuurder en de bemiddelaar;
  2. en indien het voor de huurder onmogelijk is om zonder tussenkomst van de bemiddelaar in contact te komen met de verhuurder om over de huurovereenkomst te onderhandelen;
  3. geen courtage (of een andere vergoeding) aan de huurder mag worden gevraagd.

   

 • Wat mag een huurbemiddelingsbureau volgens de ACM wel?

  Het huurbemiddelingsbureau mag voor zowel verhuurder als consumenthuurder bemiddelen. Het bemiddelingsbureau mag daarvoor bemiddelingskosten aan de verhuurder vragen. Dat is echter geen vereiste voor de toepassing van deze regels. De consument-huurder hoeft bij de verhuur van een zelfstandige woning geen bemiddelingskosten te betalen, ongeacht of de verhuurder bemiddelingskosten betaalt of niet. Om toch de rekening bij de consument-huurder te kunnen leggen bij de verhuur van een zelfstandige woning, mag er geen sprake zijn van bemiddelingsdiensten voor de verhuurder. Bijvoorbeeld als het huurbemiddelingsbureau op zoek gaat naar nieuw aanbod (bijvoorbeeld bij andere huurbemiddelingsbureaus) dan kunnen bemiddelingskosten wél in rekening worden gebracht bij de consumenthuurder.

 • Welke kosten mag het huurbemiddelingsbureau wel in rekening brengen?

  Het huurbemiddelingsbureau mag bij de verhuur van zelfstandige woningen andere kosten in rekening brengen, maar die moeten dan wel te maken hebben met andere werkzaamheden dan bemiddeling. ACM heeft gezien dat er verschillende benamingen worden gebruikt voor kosten die in rekening worden gebracht voor bemiddelingswerkzaamheden. Voorbeelden zijn: ‘marketingkosten’, ‘administratiekosten’, ‘contractkosten’ en ‘dossierkosten’.

   

  ACM benadrukt dat niet de benaming van de kosten leidend is. Om te bepalen of het bemiddelingskosten betreft kijkt ACM naar de aard van de werkzaamheden waarvoor de kosten worden berekend. Gaat het om kosten die worden gerekend voor werkzaamheden die zijn aan te merken als bemiddelingshandelingen? Dan kwalificeert ACM deze kosten als bemiddelingskosten. ACM toetst vervolgens of deze kosten conform geldende wetgeving in rekening kunnen zijn gebracht.

 • Welke kosten worden gezien als bemiddelingshandelingen?

  Alle werkzaamheden die het huurbemiddelingsbureau verricht, en die gericht zijn op de totstandkoming van een huurovereenkomst. De werkzaamheden die het huurbemiddelingsbureau in de meeste gevallen verricht zijn: het dienen als aanspreekpunt van de te verhuren woning, het verzorgen van bezichtigingen, het verzorgen van foto’s van het te huren object, het opstellen van de huurovereenkomst, het controleren van de huurder of de financiële afwikkeling. Global Housing vindt zoals reeds gesteld het van groot belang om u als klant op deze informatie te wijzen. Derhalve bent u in staat om de werkwijze van Global Housing zelfstandig te toetsen voor dat u een overeenkomst met Global Housing aangaat, waardoor het voor u mogelijk is om te bepalen of Global Housing in overeenstemming handelt met het arrest van de Hoge Raad, het beleid van de ACM en ook met de wet.